Sveriges kommuner gick år 2005 med 8.5 miljarder i samlad vinst. Av landets 290 kommuner är det bara 17 som går med underskott. Siffran för 2004 var 100 av 290. Vinsten har sedan 2004 ökat med 6.1 miljarder. Kontentan borde bli att det finns utrymme för kommunala reformer och investeringar. Det ska bli intressant och se hur våra kommunpolitiker väljer att prioritera.